Veelgestelde vragen en Q&A

GMMCK.SHOP doet er alles aan om het bestelproces zo eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Mocht u toch nog vragen hebben, dan is het verstandig eerst te kijken of uw vraag eerder is gesteld. In dat geval vindt u op deze pagina ‘Veelgestelde vragen en Q&A’ het snelst uw antwoord.

Bestelproces

Hoe kan ik mijn bestelling controleren?

Wij doen er alles aan om onze kwaliteit en service te waarborgen. Bij ontvangst van uw bestelling dient u zelf te controleren of uw product(en) onbeschadigd en compleet geleverd is/zijn. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan verzoeken we u vriendelijk zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij streven naar 100% klanttevredenheid. GMMCK.SHOP is niet aansprakelijk voor extra kosten, zoals montage, wachttijden van monteurs, huur van machines, extra verzendkosten, e.d.

Kan ik mijn opdracht annuleren?

Soms is het nog mogelijk uw bestelling te annuleren. Dit kan tot en met de status ‘file in gangrun’. Let op! Het printproces van GMMCK.SHOP is sterk geautomatiseerd. Het kan zijn dat uw bestelling al binnen een paar minuten in behandeling wordt genomen. In het orderoverzicht kiest u de bestelling die u wilt annuleren. Vervolgens staat er bovenaan de pagina, rood gemarkeerd naast het ordernummer, de optie om de order te annuleren. Zodra u hierop klikt wordt uw order geannuleerd. U ontvangt hier per e-mail een bevestiging van.

Welke bezorgopties kan ik kiezen?

Tijdens het bestelproces op GMMCK.SHOP kiest u ervoor om uw bestelling zelf op te halen of te laten bezorgen. De bezorgopties worden bepaald op basis van de grootte van uw order en hoe snel u uw bestelling wilt laten bezorgen. Alle spoedtoeslagen en de bezorgdatum worden overzichtelijk weergegeven tijdens de bestelprocedure. U kiest zelf de bezorgdatum en welke bezorgoptie het best bij u passen. Zo weet u precies wanneer u uw bestelling in huis hebt en wat de kosten zijn!

Wat zijn de adressen van de afhaalpunten?

De medewerkers van onze afhaalpunten staan dagelijks voor u klaar! U kunt uw bestelling afhalen op de volgende locaties in Nederland:

  • ONB-Dokkum, Havelandoweg 2, 9101 PR Dokkum
  • ONB-Tilburg, Kranenberg 7, 5047 TR Tilburg
  • ONB-Aalsmeer, Meester Jac. Takkade 3C-20, 1432 CA Aalsmeer
  • ONB-Duiven, Innovatie 12, 6921 RN Duiven
  • ONB-Apeldoorn, Schumanpark 111, 7336 AS Apeldoorn

Graag tot ziens!

Waarom veranderen de tarieven?

GMMCK.SHOP is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. GMMCK.SHOP zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Kan ik een opdracht wijzigen?

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging wordt gewijzigd, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart worden geoffreerd. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door GMMCK.SHOP niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Betalingen

Hoe kan ik betalen?

Er zijn verschillende manieren om orders via GMMCK.SHOP af te rekenen: iDEAL – Als nieuwe klant rekent u direct af via online bankieren.
Automatische incasso – U geeft ons toestemming om het openstaande bedrag automatisch van uw rekening te incasseren.
Creditcard – U betaalt met Visa of Mastercard.
Overboeking – U boekt het bedrag zelf over, naar: IBAN-nummer: NL56RABO0126670668 o.v.v. uw ordernummer.

Geld overmaken vanuit het buitenland? Gebruik dan de BIC-code RABONL2U, gevolgd door het IBAN-nummer.

Hoe lang geld een prijsvoorstel?

Alle door GMMCK.SHOP gedane prijsvoorstellen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Prijzen van GMMCK zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft GMMCK het recht een evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen. De door GMMCK vermelde prijzen zijn exclusief BTW, eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. GMMCK is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

Wat is de betalingstermijn?

Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige, krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen, binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door GMMCK is vereist. GMMCK is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk en proeven.

Garantie

Wat is de garantietermijn?

GMMCK.SHOP staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde goederen. Wij leveren uitsluitend garantie op de door ons geleverde en verwerkte folie, gedurende drie jaar vanaf de factuurdatum. Garantie voor de geleverde en verwerkte folie wordt slechts gegeven indien en voor zover de fabrikant/leverancier van de folie garantie verstrekt. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken folie.

Retourneren

Kan ik mijn bestelling retour sturen?

Na ontvangst hebt u een zichttermijn van 8 dagen. Binnen deze termijn mag u het artikel bekijken en beoordelen. Bent u niet tevreden over de kwaliteit van het geleverde product, dan dient u dit als klacht aan ons te melden. De verzendkosten voor evt. retourzendingen zijn altijd voor rekening van de koper. Uw product wordt speciaal voor u op maat gemaakt. Het recht op bedenktijd vervalt en u kunt uw bestelling niet retourneren. Is uw product kapot of incompleet, dan lossen wij dat uiteraard netjes voor u op.

Maatwerkoplossingen voor uw bedrijf?

Sluiten
Sluiten
Inloggen
Sluiten
Winkelmandje (0)

Cart is empty Geen producten in het winkelmandje.